BOŽIĆNI KONCERT 2015.

Božićni koncert 2015.

 Dragi župljani,
evo nekoliko slika s Božićnog koncerta održanog u vrpoljačkoj crkvi Rođenje sv. Ivana Krstitelja, u ponedjeljak, 28. prosinca 2015. Na slikama su Muška pjevačka grupa i Ženska pjevačka grupa crkvenog Mješovitog pjevačkog zbora iz Vrpolja, Dječji pjevački zbor iz Vrpolja, Zvonimir Kalić i prijatelji, mali pastiri koji su se za vrijeme naše pjesme “Travnikom ravnim kraj Betlehema grada” poklonili Isusu u jaslicma. Poslije koncerta nastavili smo se družiti u Vjeronaučnoj dvorani.