UREĐENJE CRKVE 2015.

Dragi župljani donosimo Vam nekoliko slika sa uređenja naše župne crkve.
Radi postavljanja podnih pločica i podnog grijanja u crkvi iznesen je sav inetrijer, od namještaja, do slika i kipova. Budući su radovi završeni u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. Organizirana je radna akcija vraćanja stvari nazad u crkvu. Odaziv je bio više nego dobar, što se vidi na slikama. Sve je detaljno očišćeno, namještaj unesen, borovi okićeni i jaslice postavljene. Planira se već u srijedu održati Zornicu u crkvi, jer do sada su Zornice održavane u Vjeronaučnoj dvorani.