Sv. Misa ZAHVALNICA za plodove zemlje

Sv. Misa ZAHVALNICA za plodove zemlje
U nedjelju, 2. listopada 2016. u crkvi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju služena je sv. Misa Zahvalnica na kojoj su članovi KUD-a Ivan Meštrović prinosili pred oltar plodove zemlje u znak zahvale Svevišnjemu. Sve plodove zemlje, počev od zemlje, kruha, vina, vode, grožđa, povrća, voća i cvijeća ispred oltara blagoslovio je župnik vlč. Mato Mićan i odložio na oltar. Zahvalnica je bila, kao i svake godine, veoma svečano proslavljena, a svoj doprinos dao je i Mješoviti pjevački zbor uz zvuke orgulja.                              
                                                                                                                                                         Miro Hrastović